Rechtsgebieden

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

Het civiele recht omvat een groot aantal mogelijke zaken, met aanspraken die iemand heeft tegenover een ander, die zijn ontstaan bijvoorbeeld door bezit of eigendom of door overeenkomst. Denkt u aan burengeschillen, geschillen met leveranciers, schadegebeurtenissen. Aanspraken bijvoorbeeld doordat er wanprestatie is gepleegd, of anderszins schade is ontstaan. Kan dan alsnog met kans op succes de gewenste prestatie worden verkregen, of schadevergoeding worden geëist? Kan de aangesproken partij deugdelijk verweer voeren?

Vaak is een onderlinge oplossing voor partijen te verkiezen boven een door de rechter opgelegde oplossing. Maar als een dergelijke oplossing niet mogelijk is, kan eventueel de rechter worden verzocht om een uitspraak te doen.