Rechtsgebieden

Jeugd(straf)recht

Jeugd(straf)recht

In jeugd(straf)zaken is het doel de belangen van de minderjarigen te beschermen en de minderjarigen weer zo goed mogelijk op de juiste weg in de maatschappij te zetten. De jeugdrechtadvocaat hecht belang aan een goed contact met de minderjarige en de ouders en/of verzorgers van de minderjarige.

In het civiele jeugdrecht – denk aan ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP) wordt primair gekeken naar de belangen van het kind. Uiteraard wordt er tevens gekeken naar de belangen van de ouders en/of verzorgers.