Rechtsgebieden

Psychiatrisch patiënten recht

Psychiatrisch patiënten recht

Als iemand lijdt aan een geestesstoonis en er dreigt daardoor ernstig nadeel voor hem of haar zelf of voor anderen, dan kan hij of zij gedwongen worden opgenomen en gedwongen zorg ontvangen, al dan niet in een crisissituatie en uiteraard als aan alle wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

De betrokkene heeft dan recht op een advocaat die zijn of haar belangen op dit terrein behartigt.