Rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand

De overheid kent een subsidieregeling voor kosten van rechtsbijstand. Omdat er in de subsidieregeling sprake van is dat een advocaat (aan u) kan worden toegevoegd, wordt in het algemeen gesproken over het toevoegingen-systeem. Vroeger sprak men ook wel over ‘een advocaat van onvermogen’ of van een ‘pro deo advocaat’.

Als u in aanmerking denkt te komen voor een toevoeging, dan kan de advocaat deze voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad beoordeelt de aanvraa