Rechtsgebieden

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Onder het personen- en familierecht vallen tal van onderwerpen.
Denkt u niet alleen aan echtscheiding of beëindiging van een samenleving, maar bijvoorbeeld ook aan: omgangs-/zorg- en contactregelingen, aan alimentatiekwesties, aan gezagszaken, ondertoezichtstellingen, gerechtelijke vaststellingen van ouderschap, adopties en naamswijzigingen.

Gelukkig hoeft een (echt)scheiding niet direct te leiden tot grote conflicten. Indien u met elkaar on-speaking-terms blijft, bent u mogelijk in staat om in harmonie gezamenlijk de scheiding te regelen. In die gevallen kan de taak van de advocaat beperkt zijn .

Als u niet met elkaar kunt praten, of als er tegenstrijdige belangen zijn, treedt de advocaat op voor slechts één partner. De andere partner kan zich laten bijstaan door een advocaat van een ander kantoor. Zelfs in dat geval hoeft er geen sprake te zijn van een hoog oplopend conflict. Partijen kunnen, ieder bijgestaan door zijn of haar advocaat, standpunten uitwisselen en proberen om onderling alsnog tot een regeling te komen.

Komen partijen er niet helemaal, of helemaal niet uit, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de rechter.